Įvykdyti projektai

Agrarinės aplinkosaugos programos rengimas (1997 - 2000)
Projekto vadovas:

Projekto tikslas - parengti agrarinių teritorijų aplinkosaugos programą ir bandomąją schemą. Nacionalinė agrarinės aplinkosaugos programa ir Rusnės salos agrarinių teritorijų aplinkosaugos bandomoji schema pateiktos Žemės ūkio ministerijai. Bandomoji agrarinių teritorijų aplinkosaugos schema bus įgyvendinta pagal nacionalinę SAPARD programą.

Kiti rėmėjai ir partneriai:

Avalon Fund,

Veen Ecology,

Europe Environmental Policy Institute and the Ministry of Agriculture,

Nature Management and Fisheries of the Netherlands.