Įvykdyti projektai

Rusnės salos apsauga (1994 - 2001)
Projekto vadovas: Pranas Mierauskas (pranas.m@glis.lt)

Tai kelis smulkesnius projektus jungiantis kompleksinis projektas, pradėtas vykdyti 1994 metais. Į šį projektą įeinančių smulkesnių projektų trukmė yra 1-2 metai. Projekto tikslas - pritaikyti (nušienauti, išvalyti krūmus, nendres) apleistas Rusnės pievas perintiems ir migruojantiems paukščiams, sutvarkyti meldinės nendrinukės perėjimo buveines Rusnėje ir gretimose apylinkėse, skatinti ekologišką ir subalansuotą žemdirbystę, ekologiškai šviesti vietos gyventojus, plėtoti ekologinį turizmą. Projekto vykdymo rezultatai: parengtas Rusnės salos gamtotvarkinis planas, kiekvienais metais šienaujama ir iškertami krūmai keliose dešimtyse hektarų apleistų pievų, įrengtas muziejus - informacijos centras etnografinėje sodyboje, pastatytas paukščių stebėjimo bokštelis ir informacijos ženklai, parengtas meldinės nendrinukės apsaugos planas ir jis įgyvendinamas keliose šių paukščių perėjimo vietose, išleista brošiūra "Rusnės sala: jos gamta ir žmonės" (1999), lankstinukai "Išsaugokime pievas - paukščių namus" (2001), "Ūkininkavimas ir gamtosauga Rusnės saloje" (1999)).