Įvykdyti projektai

Lietuvos ekologinio tinklo sukūrimas (1999 - 2001)
Projekto vadovas:

Projekto tikslas yra paruošti Lietuvos ekologinio tinklo parinkimo kriterijus, sukurti jo koncepcinį modelį Lietuvai ir jį įgyvendinti išbandomoje vietovėje. Projekto rezultatai: priimti Lietuvos ekologinio tinklo kriterijai ir koncepcija, sudarytas Lietuvos ekologinio tinklo skaitmeninis žemėlapis ir duomenų bazė (M 1:200 000) bei Klaipėdos rajono vietinio ekologinio tinklo žemėlapis su duomenų baze (M 1:50 000).