Įvykdyti projektai

Gamtos stebėjimas (1994 - 2002)
Projekto vadovas:

Projekto tikslas - didinti moksleivių gamtosauginę savimonę per gamtos stebėjimus ir išvykas į gamtą, seminarus, stovyklas ir kitus renginius, kelti mokytojų kvalifikaciją gamtosaugos srityje, rengti metodines priemones. Projekto vykdymo eigoje surengta daugybė mokymo ir švietimo renginių bei priemonių mokytojams ir moksleiviams, dalyvauta įvairiose gamtosauginėse akcijose. Išleistas leidinys lietuvių ir rusų kalbomis "Kuršių nerijos smėlynų augalai" (2001). Jis skirtas Lietuvos ir Kaliningrado srities mokytojams, moksleiviams ir įvairių sričių gamtosaugininkams. Tokio leidinio išleidimu prisidėta prie Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimo gamtosaugos srityje.