Įvykdyti projektai

Gamtinių išteklių subalansuoto naudojimo skatinimas Kuršių marių regiono savivaldybėse (2000 - 2001)
Projekto vadovas: Pranas Mierauskas (pranas.m@glis.lt)

Projektas skirtas vietos bendrijų tvariam gamtinių išteklių naudojimui, ekologinio švietimo ir turimo idėjų platinimui. Projektas atliktas su Europos krantosaugos biuro Baltijos skyriumi, "Žvejonės" klubu bei Rusnės gamtos fondu.