Įvykdyti projektai

Europinių žinių gamtotvarkos srityje perdavimas Lietuvos gamtos apsaugos institucijos ir gamtosauginėms nevyriausybinėms organizacijoms (2000 - 2001)
Projekto vadovas: Darius Stončius (darius.s@glis.lt)

Projekto tikslai: pagrįsti gamtotvarkos svarbą saugant biologinę įvairovę; gamtos apsaugos institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms perduoti Europos Sąjungos šalių žinias ir patyrimą apie gamtotvarkinių planų rengimą ir svarbių buveinių tvarkymą. Projekto rezultatas - išleista ir išplatinta knyga "Gamtotvarkos vaidmuo saugant biologinę įvairovę".