Įvykdyti projektai

Plėšriųjų paukščių lizdų ir vertingų miško buveinių apsauga miško ir pelkės kompleksuose (2001 - 2002)

Jis remiasi pagrindinių kirtimų taisyklių punktu, draudžiančiu plynus kirtimus tam tikru spinduliu aplink plėšriųjų paukščių lizdus. Projekto tikslai - atrinktuose miško ir pelkės kompleksuose atlikti plėšriųjų paukščių lizdų inventorizaciją; sukauptus duomenis perduoti atitinkamoms urėdijoms ir girininkijoms;, atsakingoms už miško kirtimų planavimą ir biologinės įvairovės apsaugą, inventorizuotose teritorijose pradėti reguliarius plėšriųjų paukščių monitoringo darbus.