Įvykdyti projektai

Emeraldo ekologinio tinklo pilotinė išbandomų vietovių studija Lietuvoje (2001 - 2002)
Projekto vadovas: Pranas Mierauskas (pranas.m@glis.lt)

Projekto tikslas - pradėti įgyvendinti Berno konvencijos Emeraldo ekologinį tinklą išbandomosiose vietovėse. Planuojama parengti Emeraldo ekologinio tinklo bandomųjų vietovių duomenų bazę ir sudaryti skaitmeninį žemėlapį.


Rėmėjai ir partneriai:
Europos Taryba