Įvykdyti projektai

Bendrosios žemės ūkio politikos (CAP) įtaka pasirinktų šalių saugomoms teritorijoms (2003)
Projekto vadovas:

LGF parengė studiją apie žemės ūkio poveikį Žuvinto biosferos rezervatui ir Aukštaitijos nacionaliniam parkui.