Įvykdyti projektai

Lietuvos pelkių apsauga ir restauravimas (2003 - 2004)
Projekto vadovas: Pranas Mierauskas (pranas.m@glis.lt)

LGF projekto eigoje parengė ir išspausdino Lietuvos pelkių apsaugos ir restauravimo knygą.