Įvykdyti projektai

Baltijos jūros regioninis projektas (2004)
Projekto vadovas: Pranas Mierauskas (pranas.m@glis.lt)

LGF vykdo projekto “Integruotas krantų zonos valdymas” dalį. 2004 m. numatyta parengi pelkės restauravimo ir pievų tvarkymo planus, parengti ekologinio turizmo vystymo galimybių studiją Šilutės rajone, talkininkauti rengiant dregnų miškų apsaugos rekomendacijas Kaliningrado srityje.

 

Kiti rėmėjai ir partneriai:

Swedish Agriculture University

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba


Rėmėjai ir partneriai:
Pasaulio aplinkos fondas (GEF)