Įvykdyti projektai

Privačių miškų sertifikavimo skatinimas Lietuvoje (2002 - 2005)
Projekto vadovas: Darius Stončius (darius.s@glis.lt)

WWF International (Pasaulio gamtos fondas) ir IKEA grupės kompanijos vienija jėgas plėtojant atsakingą miškininkystę. Trijų metų bendradarbiavimo programos metu organizacijos įgyvendins eilę miškų projektų, kurių rezultatai bus panaudoti rengiant visiems pasaulio regionams skirtus miškininkystės vadovus, o taip pat prisidės prie atsakingo miškų tvarkymo ir naudojimo realizavimo prioritetiniuose regionuose. Stiprindami visų suinteresuotų grupių dalyvavimu paremtą miškų sertifikavimą ir valdymą bei propaguodami miškininkystės ir prekybos suderinamumą su teisiniais dokumentais, projektai yra labai svarbūs įgyvendinant IKEA miško veiksmų planą ir siekiant WWF gamtos apsaugos tikslų.

Projektas “Privačių miškų sertifikavimo skatinimas Lietuvoje”- WWF (Pasaulio gamtos fondas) ir IKEA kompanijos bendradarbiavimo miškų projektų srityje dalis.

Pastaraisiais metais miškų tvarkymas ir naudojimas labai sparčiai kinta. Vis daugiau medienos sektoriaus kompanijų ir jų gaminių pirkėjų iš miškininkų ir miško savininkų tikisi ne vien tik medienos, bet ir tvaraus bei subalansuoto miškų naudojimo. Todėl šiuolaikinis miško savininkas ar naudotojas savo darbe turi suderinti gamtosauginius, socialinius ir ekonominius reikalavimus.

Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse didėja privataus miško plotai. 2002 metų sausio mėnesį privatūs miškai (per 160 000 savininkų) sudarė 25% bendro šalies miškų ploto. Privatizavimui yra rezervuota dar apie 25% miškų. Miškų grąžinimo ir privatizavimo pabaigoje miško savininkų skaičius Lietuvoje gali išaugti iki 250 000.

Dabar dominuoja mažos privačių miškų valdos. Vidutinis valdos plotas ~4 ha. Tik nedaugelis miško savininkų gali pasigirti geromis miškininkystės žiniomis. Taip pat labai žemas bendras žinių lygis apie miškų sertifikavimą.

Atsižvelgiant į minėtas problemas, pagrindinė projekto darbų paskirtis – miškų savininkams pateikti išsamią informaciją apie FSC sertifikavimą.

 

Tikslai

1. Miškų savininkams ir kitoms suinteresuotoms grupėms pateikti išsamią informaciją apie FSC sertifikavimą.

2. Skatinti biologinės įvairovės apsaugą privačiuose miškuose.

 

Darbai

Vienas iš pirmųjų projekto darbų - medienos pramonės įmonių apklausa. Jos metu bus renkama informaciją apie sertifikuotos medienos rinkos būklę Lietuvoje. Taip pat bus suorganizuoti seminarai ir išleistos brošiūros apie miškų sertifikavimą ir biologinės įvairovės apsaugą miško tvarkymo ir naudojimo metu. Planuojama išleisti miško savininkams skirtą brošiūrą apie kertines miško buveines ir jų apsaugą. Reguliariai bus leidžiamas Lietuvos ir Baltijos regiono miškų sertifikavimo naujienoms skirtas informacinis biuletenis. Miško savininkams bus surengta mokomoji kelionė į kaimynines Baltijos šalis. Jos tikslas - susipažinti su privačių miškų sertifikavimo patirtimi. LGF interneto puslapyje bus parengta ir nuolat papildoma informacija apie miškų sertifikavimą pagal FSC principus ir kriterijus. Jame taip pat bus saugomi visi projekto metu išleistų leidinių tekstai ir informacinio biuletenio numeriai.

 

 

Šis projektas - WWF (Pasaulio gamtos fondas) ir IKEA kompanijos bendradarbiavimo miškų projektų srityje dalis.