Įvykdyti projektai

Lietuvos pievų inventorizavimas (2002 - 2005)
Projekto vadovas: Pranas Mierauskas (pranas.m@glis.lt)

Projekto tikslas yra inventorizuoti natūralias ir pusiau natūralias pievas, parengti pievų duomenų bazę, GIS žemėlapius, įvertinti pievų būklę ir pasiūlyti apsaugos priemones. Projekto rezultatai bus panaudoti Natura 2000 tinklo kūrimui.