Įvykdyti projektai

Juodojo gandro apsauga (2005 - 2006)
Projekto vadovas: Darius Stončius (darius.s@glis.lt)

Juodasis gandras – tai tipingas miškų paukštis, pasižymintis išskirtiniais poreikiais gyvenamajai vietai. Šie paukščiai veisiasi brandžiuose ir perbrendusiuose, t.y. kertamo amžiaus medynuose, todėl jiems yra iškilusi reali išnykimo grėsmė. Dėl šių priežasčių juodasis gandras yra įtrauktas į Lietuvos Raudonąją knygą bei į ES Paukščių direktyvos I priedą. Šios rūšies apsaugai ES steigiamos specialios saugomos teritorijos. Tačiau vien tik saugomos teritorijos negali užtikrinti dideles veisimosi teritorijas užimančių juodųjų gandrų apsaugos. Net ir kelias dešimtis tūstančių hektarų užimančios saugomos teritorijos gali užtikrinti vos keleto gandrų porų tinkamą apsaugą. Todėl svarbiausias uždavinys - užtikrinti ne saugomose teritorijose esančių juodųjų gandrų lizdų ir jų aplinkos apsaugą. Tai ypač aktualu dabar, nes per paskutinius 15 metų miškų kirtimų apimtys Lietuvoje išaugo dvigubai.

Projekto tikslai:
- Stebėti juodojo gandro populiacijos būklę Lietuvoje;
- Užtikrinti juodojo gandro lizdų apsaugą valstybiniuose ir privačiuose miškuose.


Rėmėjai ir partneriai:
UAB Stora Enso Miškas