Įvykdyti projektai

Atsakingo miškų naudojimo skatinimas ir neteisėtos veiklos prevencija miškų sektoriuje (2005 - 2008) Plačiau »
Projekto vadovas: Darius Stončius (darius.s@glis.lt)

Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse miškų sektorius turi didelę įtaką vietos ekonomikai, aplinkai ir žmonėms. Be to, Lietuvos miškų biologinė įvairovė yra žymiai didesnė palyginus su daugeliu Vakarų Europos valstybių. Dėl per pastaruosius 15 metų vykusių didelių politinių ir ekonominių pokyčių šalyje, šių gamtinių vertybių apsauga tapo svarbiu ir tuo pat metu sudėtingu uždaviniu.

Privačiuose miškuose dabar dominuoja smulkios miškų valdos. 2005 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo beveik 240 tūkst. miško savininkų, kurie valdė beveik trečdalį visų Lietuvos miškų. Daugelis šių savininkų negali užtikrinti ilgalaikio miško valdos naudojimo, nes tam trūksta žinių, sugebėjimo ir iniciatyvos. Be to, dabartinis miškų naudojimo modelis netinka mažoms miško valdoms. Privatūs miškai Baltijos šalyse tiekia neproporcingai didelius kiekius medienos. Pagrindinė to priežastis – neteisėtas, leistinas kirtimų normas viršijantis miško naudojimas. Toks naudojimas kelią grėsmę tiek gamtinėms vertybėms miškuose, tiek ir ilgalaikiam medienos tiekimui regione.

Būtina pabrėžti, kad medienos sektoriuje vis dar dažni nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų pažeidimai, o tai stabdo darnaus ir atsakingo miškų sektoriaus plėtrą. Neteisėtos veiklos iškreipta verslo aplinka labai trukdo teisėtai dirbančioms įmonėms įgyvendinti atsakingų pirkimų politiką bei patikimus medienos gaminių kilmės auditus. Nepalankus privataus miškų sektoriaus požiūris į sertifikavimą taip pat yra sąlygojamas esamos situacijos. FSC miškų sertifikavimo standartas reikalauja laikytis įstatymų, mokėti mokesčius valstybei, tačiau tai yra nepriimtina daliai miško savinikų.

 

Tikslai

1. Įsteigti demonstracinius miškus privačiose valdose, kuriose miškų savininkai galėtų susipažinti su atsakingo miškų naudojimo galimybėmis mažose valdose.

2. Skatinti atsakingą miškų naudojimą privačiuose miškuose.

3. Inicijuoti privačių miškų sektoriui priimtinus ir atsakingos miškininkystės plėtrai Lietuvoje reikalingus teisės aktų pakeitimus.

4. Siekti valstybinių institucijų ir verslo sektoriaus aktyvių veiksmų prieš neteisėtą veiklą Lietuvos medienos sektoriuje.

5. Užtikrinti pagrindinių suinteresuotų grupių palaikymą, rengiant ir įgyvendinant prieš neteisėtą medienos ruošą, bei prekybą tokia mediena nukreiptus veiksmus.

6. Informuoti Lietuvos ir užsienio suinteresuotas grupes apie neteisėtą veiklą Lietuvos medienos sektoriuje.

 

 

Šis projektas - WWF (Pasaulio gamtos fondas) ir IKEA bendradarbiavimo miškų projektų srityje dalis.