Įvykdyti projektai

Buvusių sovietinių karinių teritorijų biologinės įvairovės ir apsaugos galimybių vertinimas (1992 - 1994)
Projekto vadovas: Pranas Mierauskas (pranas.m@glis.lt)

Projektas vykdytas 9 Lietuvos karinėse teritorijose: Gaižiūnuose, Gudone, Kairiuose, Kalviuose, Kazlų Rūdoje, Nemirsetoje, Pabradėje, Pariečėje ir Rūdninkuose. Projekto tikslai: įvertinti biologinės įvairovės būklę, pasiūlyti saugoti vertingiausias vietoves, pateikti karinių teritorijų zonavimo schemas ir išleisti informacinę medžiagą visuomenei apie šių teritorijų gamtines vertybes. Projekto tikslai pasiekti: parengta ataskaita apie biologinės įvairovės būklę, pasiūlytose saugoti vietovėse įsteigtos saugomos teritorijos (botaniniai, zoologiniai, zoologiniai-botaniniai, telmologiniai ir kraštovaizdžio draustiniai), išleistas informacinis leidinys visuomenei "Vieversiai virš poligonų" (1994).


Rėmėjai ir partneriai:
Pasaulio gamtos fondas (WWF)