„Baltiją tausojantis ūkininkas"

Tarptautinis konkursas „Baltiją tausojantis ūkininkas“

Pasaulio gamtos fondas kartu su organizacijomis - partnerėmis kasmet skelbia tarptautinį konkursą „Baltiją tausojantis ūkininkas“ („Baltic Farmer of the Year Award“). Konkursu siekiama paskatinti ūkininkus mažinti ūkiuose susidarančių maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) patekimą į aplinką ir taip prisidėti eutrofikacijos grėsmę Baltijos jūrai.

Baltiją labiausiai tausojantis ūkininkas renkamas nuo 2009 metų. Lietuvoje konkursą organizuoja Lietuvos gamtos fondas. Organizatoriai kviečia ūkininkus ar jų organizacijas teikti paraiškas ir rungtis dėl nacionalinio apdovanojimo bei dėl pagrindinio nugalėtojo titulo.

Pirmiausia Lietuvoje bei kitose devyniose Baltijos regiono šalyse išrenkami nacionaliniai konkurso laimėtojai. Visi jie rudenį kviečiami į tarptautinę konferenciją vienoje iš Baltijos regiono šalių, kur paskelbiama, kas tapo metų  aplinkai draugiškiausiu Baltijos ūkininku. Nacionaliniai konkurso nugalėtojai gauna 1000 eurų prizus, jiems taip pat apmokama kelionė į konferenciją, o pagrindinis konkurso nugalėtojas laimi 10 000 eurų prizą.

Nors labiausiai atsižvelgiama į ūkininkų pastangas mažinti maistinių medžiagų nuotėkį, ypač kai taikomi novatoriški metodai, konkurse vertinamos ir kitos ūkiuose taikomos priemonės, mažinančios neigiamą poveikį aplinkai. Tai gali būti priemonės biologinei įvairovei saugoti bei didinti, pesticidų naudojimo mažinimas, priemonės, mažinančios energijos ir kuro sunaudojimą, bei kitos aplinkai draugiškos priemonės.

Konkurse gali dalyvauti įvairūs ūkiai: specializuoti ir mišrūs, ekologinį ir tradicinį žemės ūkį vystantys ūkiai, nedideli šeimų ūkiai ir ūkio bendrovės.

Konkurso kriterijai:

Ekonominiai kriterijai

a. Žemės ūkis turi būti pagrindinė veikla, teikianti pajamas ūkininkui.

b. Gali būti vykdoma augalininkystės, gyvulininkystės arba mišri žemės ūkio veikla.

c. Konkurse gali dalyvauti tiek ekologiniai, tiek tradicinę žemės ūkio veiklą vystantys ūkiai.

 

Aplinkosauginiai kriterijai

a. Ūkininkas turi taikyti priemones, mažinančias maisto medžiagų (azoto, fosforo) patekimą iš ūkio į vandenį, taip pat amoniako išgaravimą iš mėšlidžių.

b. Priemonės, taikomos maistinių medžiagų patekimui į aplinką mažinti, turėtų būti novatoriškos ar kažkuo ypatingos. Turėtų būti galima akivaizdžiai parodyti, kad tos priemonės padeda sumažinti vandens telkinių eutrofikaciją (“žydėjimą”). Apimami tokie atvejai:

i. Tai gali būti ūkininko sukurtos, išbandytos, pritaikytos priemonės. Tada ūkininkas turi pademonstruoti šių priemonių poveikį.

ii. Tai gali būti žinomos, tradicinės priemonės, bet taikomos dideliu mastu, dideliame plote.

iii. Tai gali būti naujoviškos, bandomosios priemonės, kurių poveikį kol kas sunku nustatyti, bet kurios turi geras perspektyvas ateityje.

iv. Atvejis gali neatitikti aukščiau išvardintų atvejų, bet naudingas šviečiamąja prasme, skatinant kitus ūkius naudoti aplinkai draugiškas priemones.

 

Kiti kriterijai

 

a. Kitos ūkiuose taikomos aplinkosauginės priemonės, pvz., priemonės, kurios padeda saugoti biologinę įvairovę, smarkiai sumažina pesticidų naudojimą, ar mažina sunaudojamos energijos ar sudeginamo iškastinio kuro kiekį, nors ir nėra pagrindiniai kriterijai, bus įvertintos kaip papildomi pliusai renkant nugalėtoją.

b. Ūkyje turi būti laikomasi minimalių aplinkos apsaugos, gyvulių laikymo ir kitų standartų.

c. Gali būti nominuojami tiek individualūs asmenys, tiek šeimos ūkiai ar ūkio bendrovės.

d. Konkurso dalyviai turėtų būti pasirengę aprodyti savo ūkį ir ūkininkavimo metodus vertinimo komisijai.

 

 Konkurso iniciatorius:


 

 

Konkurso partneriai:

 

Informacinis partneris:   

Kviečiame užpildyti konkurso anketą.

Susipažinkite su Baltijos jūrą tausojančiai ūkininkavimo metodais.  Atsisiųsti »

Arūnas ir Daiva Giedrikai - konkurso "Aplinkai draugiškiausias Baltijos ūkininkas 2011" nugalėtojai Lietuvoje Išsamiau »

Tomas Jadla iš Estijos įrodė, kad išeksploatuotų durpynų keliamą taršą galima pažaboti pasitelkus uogininkystę. Išsamiau »

Konkurso 2010 m. nugalėtojai iš Švedijos Eriksonai įsitikinę, kad aplinką tausojantis ūkininkavimas naudingas ir ūkio biudžetui.   Išsamiau »

Marijano Rako iš Lenkijos ūkyje klesti biologinė įvairovė, todėl 2011 m. jam suteiktas aplinkai draugiškiausio regiono ūkininko titulas. Išsamiau »

Jonas Sidaravičius - konkurso "Aplinkai draugiškiausias Baltijos ūkininkas 2010" nugalėtojas Lietuvoje