BŽŪP 2014-2020 aplinkosaugos aspektai

2013 m. lapkričio 11 d. Lietuvos gamtos fondas kartu suPasaulio gamtos fondo (WWF) Baltijos ekoregiono programa surengė tarptautinį seminarą Bendroji žemės ūkio politika 2014-2020: iššūkiai ir perspektyvos įgyvendinant aplinkosaugos įsipareigojimus".

Kviečiame susipažinti su seminaro pranešimuose pateikta informacija.

Atsisiųsti visus seminaro pranešimus galite čia.

Plenarinės sesijos pranešimai:

Ar naujoji Bendroji žemės ūkio politika išgelbės Baltijos jūrą?

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (DG AGRI) atstovas Jüri Rute

Kova su eutrofikacija, pasitelkus Helsinkio komisijos Baltijos jūros veiksmų planą

Helsinkio komisijos vyriausiasis sekretorius Mikhail Durkin

BŽŪP finansinės paramos reikšmė siekiant įgyvendinti politines ambicijas išsaugoti Baltijos jūrą

Aplinkosaugos organizacijų koalicijos „Coalition Clean Baltic” (CCB) vykdomasis sekretorius Gunnar Norén

Ūkininkų ir kitų gamintojų galimybės tausoti aplinką naujajame Bendrosios žemės ūkio politikos periode 

Ūkininkas Juhan Särgava iš Estijos, konkurso „Aplinkai draugiškiausias Baltijos ūkininkas 2013” nugalėtojas

Ekologinė Baltijos jūros būklė 

Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vedėja Aistė Kubiliūtė

Rytų ir Vidurio Europos šalių Kaimo plėtros programų aplinkosauginių aspektų įvertinimas

Organizacijos „Fundatia Adept Transilvanija“ (Rumunija) atstovas; aplinkosauginių organizacijų vidurio ir rytų Europoje tinklo „CEEweb for biodiversity“ Kaimo plėtros darbo grupės koordinatorius Nathaniel Page

I darbo grupė: Ūkininkų bendradarbiavimas dalijantis patirtimi ir efektyviausiais metodais, siekiant sumažinti maistinių medžiagų nuotėkį

Projekto "Meatball" patirtis Lietuvoje

Lietuvos gamtos fondo projektų vadovas Nerijus Zableckis

Projekto "Baltic Deal" patirtis Lenkijoje

Žemės ūkio konsultavimo centro Lenkijoje (Radome) atstovas Mateusz Sękowski

Projekto "Baltic Deal" patirtis baltijos jūros regione

Suomijos žemės ūkio gamintojų ir miško savininkų sąjungos atstovė Susanna Kaasinen

II darbo grupė. Maistinių medžiagų nuotėkio mažinimas pasitelkus naująsias agrarinės aplinkosaugos priemones

Kaimo plėtros programos ir agrarinės aplinkosaugos priemonės Lietuvoje

LR Žemės ūkio ministerijos atstovė Agnė Prakapienė

Kaimo plėtros programos ir agrarinės aplinkosaugos priemonės Latvijoje

Latvijos gamtos fondo gamtosaugos specialistas Andriejs Briedis 

Kaimo plėtros programos ir agrarinės aplinkosaugos priemonės Švedijoje

Tarptautinio projekto „Baltic Compact” atstovė Emma Svensson

Kaimo plėtros programos ir agrarinės aplinkosaugos priemonės Lenkijoje

Maria Staniszewska

Kaimo plėtros programos ir agrarinės aplinkosaugos priemonės vidurio ir rytų Europoje 

Organizacijos „CEEweb for biodiversity“ atstovė Agnes Zolyomi